madiateלמשרדנו ניסיון רב בעריכת גישורים בתחום יחסי העבודה, תוך השגת הסכמים המיטיבים עם שני הצדדים לפלוגתא. מערך הגישורים במשרד מנוהל על ידי פרופ' הדרה בר-מור, מגשרת מומחית שהוסמכה על ידי המרכז הישראלי לגישור, ובעלת ניסיון בתיקים מורכבים.

מוסד הגישור התפתח בשנים האחרונות כתוצאה מעומס התיקים במערכת בתי המשפט ואוזלת ידן של הערכאות השיפוטיות בהתמודדות עם הכמויות האדירות של בעלי הדין. תיקים נוהלו, ועדיין מנוהלים, שנים רבות, כאשר רק אחד מהצדדים בסופו של הליך זוכה ואילו צד אחר מפסיד ונאלץ לעתים להתמודד במערכה חדשה של הגשת ערעור והליך משפטי שאינו נגמר.

תקנות הגישור קובעות כי גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו. בסיומו של הליך גישור מושג הסכם בין בעלי הדין על יישוב הסכסוך.

וכך, בניגוד להליך המשפטי המסורתי בו צד אחד לרוב מפסיד בעוד בר-פלוגתו מנצח לעתים תוך פגיעה בזכויות בניגוד למשפט צדק, עולם הגישור מאפשר תקשורת והבנה תוך פגיעה מינימאלית בכל אחד מהצדדים. גישור טוב ואיכותי יכול להוביל לעשיית צדק אמיתי.

להליך הגישור ניתן להגיע באופן עצמאי, ללא פתיחת הליך משפטי, ואולם בתי המשפט נוהגים היום להפנות את הצדדים להליך של גישור, לפני פתיחת הדיון. הליך הגישור אינו מחייב את הצדדים, אך בעלי הדין יוצאים נשכרים ממנו.

בעלי הדין רשאים להפסיק את הליך הגישור בכל שלב ולבקש חידוש ההליכים בבית המשפט. גם המגשר רשאי להפסיק הליך של גישור אם ראה צורך בכך, ובין השאר אם ראה כי העניין אינו מתאים לגישור. יש לזכור כי המגשר מחויב לכללי אתיקה נוקשים, נוסף על אלו החלים על כל עורכי הדין, כך שאין חשש שמא הליך הגישור רק יאריך את הדיון ובסופו הפניה למגשר תעכב את הדיון המשפטי הארוך.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת גישורים בתחום יחסי העבודה, תוך השגת הסכמים המיטיבים עם שני הצדדים לפלוגתא. מערך הגישורים במשרד מנוהל על ידי פרופ' הדרה בר-מור, מגשרת מומחית שהוסמכה על ידי המרכז הישראלי לגישור, ובעלת ניסיון בתיקים מורכבים.

צור קשר

מפה

Dun's 100

bdilמשרדי עורכי הדין הטובים בישראל בתחום דיני עבודה

globes duns 100 2016

יאיר דוד משרד עורכי דין

נמנה עם משרדי עורכי הדין הידועים לשנת 2016