seniorמשרד עורכי-הדין יאיר דוד מכיר בסגולות ובאיכויות של עובד מקצועי ומיומן אשר מאחוריו שנים רבות של עבודה וניסיון. המשרד מעניק ייצוג הולם, בין בשלב המו"מ לקראת תפקיד חדש ומאתגר, ובין בשלב ניסוח הסכם פרישה ומערך פיצויים לקראת סיום מוצלח של תפקיד. משרד מרחב-דוד מבטיח שירות מצויין, איכותי ודיסקרטי תוך מתן יחס אישי.  

משרד יאיר דוד רואה את שכבת העובדים הבכירים בשוק העבודה הישראלי כמשאב מרכזי בתוך המערך הארגוני. ייחודה של שכבה זו בהכשרה מקצועית רבת שנים ובנסיון מעשי בארגונים שונים לאורך הקריירה המגוונת.

עם זאת, לעתים תכופות סוג זה של עובדים לא זוכה לתנאי עבודה שהולמים את האיכות והניסיון שהוא מציע. על כן, יש צורך מהותי ליצור תיאום בין המשאב האנושי האיכותי המוצע על ידי העובדים הבכירים ובין מערך התגמולים והתמלוגים המוצע על ידי החברה. שכבה בכירה זו של עובדים זכאית לייצוג מקצועי מיוחד אשר באמצעותו העובד יזכה לחוזה עבודה המתאים במיוחד לדרישותיו ולכישוריו, ללא כל פשרות. כל זאת, תוך ראיה עתידית של תקופת הפרישה.

משרד יאיר דוד מכיר בסגולות ובאיכויות של עובד מקצועי ומיומן אשר מאחוריו שנים רבות של עבודה וניסיון. המשרד מעניק ייצוג הולם, בין בשלב המו"מ לקראת תפקיד חדש ומאתגר, ובין בשלב ניסוח הסכם פרישה ומערך פיצויים לקראת סיום מוצלח של תפקיד. משרד מרחב-דוד מבטיח שירות מצויין, איכותי ודיסקרטי תוך מתן יחס אישי.

צור קשר

מפה

Dun's 100

bdilמשרדי עורכי הדין הטובים בישראל בתחום דיני עבודה

globes duns 100 2016

יאיר דוד משרד עורכי דין

נמנה עם משרדי עורכי הדין הידועים לשנת 2016