commerceמחלקה המסחרית מעניקה ייעוץ משפטי שוטף לחברות פרטיות וציבוריות בכל תחומי המשפט האזרחי מסחרי. משרדנו מעורב בעסקאות מורכבות, לרבות עסקאות קומבינציה, קנייה ומכירה של דירות מגורים, משרדים ומגרשים. 

למשרד יאיר דוד מחלקה המעניקה ייעוץ משפטי שוטף לחברות פרטיות וציבוריות בכל תחומי המשפט האזרחי-מסחרי וביניהם - המבנה התאגידי, שוק ההון, יחסים חוזיים בתוך החברה ומחוצה לה, הקמת חברות ועמותות, רכישות ומיזוגים, עריכת בדיקת נאותות (Due Diligence), ייעוץ משפטי חיצוני למזכירי חברות ציבוריות.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף לחברות ועמותות, הן על בסיס תשלום חודשי והן על בסיס שעות עבודה. הליווי המשפטי כולל חוות דעת משפטיות לכל תחומי הפעילות, ליווי הלקוח בעסקאות השונות המבוצעות על ידו ועוד.

צור קשר

מפה

Dun's 100

bdilמשרדי עורכי הדין הטובים בישראל בתחום דיני עבודה

globes duns 100 2016

יאיר דוד משרד עורכי דין

נמנה עם משרדי עורכי הדין הידועים לשנת 2016