By Shifra Levyathan אתר ויקישיתוף (CC BY 2.5)משרדנו מתמחה בענפי המשפט המינהלי לסוגיהם. המשרדו עתיר ניסיון בתחומי המכרזים, עתירות מינהליות, קנסות מינהליים וכיוב'.

המשרד עוסק בתחום המשפט המנהליעל כל ענפיו. לצוות המשרד הצלחות רבות בתחומי המכרזים, ביטול קנסות מינהליים, וייצוג בעתירות מינהליות רבות לסוגיהן השונם. לעורכי הדין במשרדנו ראייה רחבה בתחום המינהלי, שכן על ציבור לקוחות המשרד נמנים הן גופים סטטוטוריים והן לקוחות פרטיים הנאלצים להתמודד מול המנהל. למשרד ניסיון רב בכל היבטי המשפט החוקתי, הציבורי והמנהלי תוך ייצוג לקוחות פרטיים מול רשויות המדינה למיניהן.

צור קשר

מפה

Dun's 100

bdilמשרדי עורכי הדין הטובים בישראל בתחום דיני עבודה

globes duns 100 2016

יאיר דוד משרד עורכי דין

נמנה עם משרדי עורכי הדין הידועים לשנת 2016