איגרת למעסיק בשל מלחמת ״חרבות ברזל״

ביום 7.10.23 הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בטווח של 80 ק״מ מרצועת עזה, מכח סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א-1951 (להלן: ״חוק ההתגוננות״). נכון למועד זה, ההכרזה חלה על שטח כל מדינת ישראל.

להלן יפורטו חובות וזכויות מעסיקים ועובדים במצב הביטחוני החריג.

‎⁨איגרת-למעסיק-מלחמת-חרבות-ברזל⁩-1הורד