האם מזמין שירותים נחשב כמעסיק?

APO_4739

האם חלה עליו אחריות לתשלום זכויות עובדים שאינם מועסקים על ידו?
עוה"ד יאיר דוד, הילי לויט-מאיר ואפרת גרינברג-יוסף ממשרדנו ייצגו את חברת מנרב בתביעה שהוגשה נגד החברה בעילת אי תשלום זכויות ושכר לעובדים שהועסקו ע"י קבלן משנה שלה.
בפסק הדין שנתן בית הדין האזורי לעבודה בב"ש הוחלט כי יש לחייב את מנרב בסך של חצי מיליון שקלים בגין אי תשלום זכויות ושכר לעובדים שהועסקו ע"י קבלן המשנה.
על החלטה זו הגיש צוות משרדנו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה ואנו שמחים לבשר כי בית הדין הארצי לעבודה ביטל את החלטת בית הדין האזורי, קיבל את ערעורו של המשרד תוך הקביעה כי בנסיבות העניין, לא ניתן לראות במזמין שירותים כמעסיק ולהטיל עליו אחריות לתשלום זכויות עובדים שלא מועסקים על ידו.
אין לנו כל ספק כי ניתן לראות בפסק הדין כחשוב ומהותי, שכן הוא מעניק גושפנקא להתקשרויות לגיטימיות ואותנטיות עם קבלני משנה לצורך קבלת שירותי "מיקור חוץ".