עדכון פסיקה – הוספת עילה וסעד לתשלום "פיצוי לא ממוני"

Screen Shot 2023-06-04 at 1.52.01
 • האם הוספת עילה וסעד לתשלום "פיצוי לא ממוני" מכח פסק הדין כותה, בשלב מקדמי של ההליך וקודם לשמיעת ראיות הצדדים, דורשת הגשת בקשה לתיקון התביעה ?
 • ✅ על שאלה זו ענה בחיוב בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בערעורים על החלטת רשמת, שהוגשו לפתחו על ידי משרדנו, המייצג שתי חברות הנתבעות על ידי מספר מטפלי ספא שנתנו להן שירותים כעצמאיים ואשר במסגרת תצהירי עדותם הראשית התווספו עילה וסעד של פיצוי לא ממוני – ללא בקשה לתיקון התביעה, ללא שניתן היתר לתיקון כתבי התביעה, מבלי שהסעד כומת וללא תשלום אגרה.
 • ✅ בית הדין האזורי ראה בהתנהלות משום הרחבת חזית, אשר בשלב המקדמי בו מצוי ההליך – קודם לשמיעת הראיות, דרשה הגשת בקשה מתאימה לתיקון כתבי התביעה.
 • ✅על פסק הדין שניתן הוגשו לבית הדין הארצי לעבודה בקשות רשות ערעור, אשר נדחו מהטעמים הבאים:
 • ✔️מדובר בהחלטה דיונית שכבר עמדה למבחן בפני ערכאת ערעור, שפסקה שהוספת הנזק הבלתי-ממוני בשלב התצהירים מהווה הרחבת חזית.
 • ✔️מאז פרסום הלכת כותה ועד לשלב הגשת התצהירים, היה למבקשים די זמן לבקש תיקון תביעתם, משמדובר בשלב דיוני מוקדם ביותר. לא ניתן על ידם הסבר המניח את הדעת ביחס לשיהוי הניכר שנפל בהתנהלותם.
 • ✔️נוכח האמור והשיהוי הניכר במועד העלאת טענות המבקשים, אין מדובר בנסיבות חריגות בהן תתערב ערכאת ערעור שלישית.
 • ✔️ ייתכן ששונה היה הדבר לו ניתן פסק דין כותה לאחר שמיעת הראיות בתיק או במהלך כתיבת פסק הדין, שכן אז אולי היה מדובר בנסיבות חריגות המצדיקות מתן רשות לערער, אולם מדובר בדיון תיאורטי בשלב זה.
 • ✔️ לא נמצא שיש ממש בטענות המבקשים לפיה בית הדין קמא לא ערך הבחנה בין טענות עובדתיות לטענות משפטיות, שכן הייתה התייחסות מפורשת לכך בפסק הדין.
 • ✔️התיק הוחזר לבית הדין האזורי לעבודה, תוך חיוב המבקשים בסך של 5,000 ₪ הוצאות משפט.
 • ⭐ מספר ההליך (המוביל) בערעור בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת – ע"ע (אזורי) 12893-09-22⭐
 • ⭐מספר ההליך (המוביל) בבקשת רשות הערעור בבית הדין הארצי לעבודה – בר"ע (ארצי) 16659-12-22⭐
 • ⭐ החברות מיוצגות בהליכים (הנמשכים בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת) על ידי עו"ד יאיר דוד ועו"ד אפרת גרינברג-יוסף