הליכי התארגנות ראשונית

במסגרת תחום משפט העבודה הקיבוצי, מעניק המשרד שירות מקצועי ללקוחותיו בהליכי התארגנות ראשונית.

לצוות המשרד ניסיון עשיר בליווי משפטי של הליכי ההתארגנות הראשונית על מורכבותם והרגישויות המאפיינות אותם וכן בקיאות והיכרות מעמיקה עם המארג הנורמטיבי והמשפטי החל על הליכים אלה, ההולך ומתפתח עם הזמן.

המשרד עוסק הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג ארגוני עובדים בהליכי התארגנות ראשונית, עובדה המעניקה למשרד ייחודיות מובהקת ויכולת להבין את  שני צדי ההתארגנות ובהתאם להעניק שירותים מתוך ראייה רחבה של "התמונה הכוללת".

מתוך מומחיות זו, מעניק צוות המשרד ליווי, ייצוג וייעוץ למעסיקים ולארגוני עובדים בהליכי התארגנות ראשונית על כל שלביהם, לרבות בהליכי הצטרפות וכינון ארגון יציג, התמודדות עם שאלת יציגות בין שני ארגונים ובעת הצורך גם בניהול משברים ו"מצבי חירום" ארגוניים ובין ארגוניים.