משפט מינהלי - מכרזים ועתירות מנהליות

המשרד מלווה ומייצג את לקוחותיו  בתחום המכרזים והוא בעל ידע וניסיון עשיר בליווי מעסיקים בהליכי מכרז מורכבים ועתירי כוח אדם בתחומים שונים, ובכלל זה בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה, לרבות בהליכי מכרז שמנוהלים על ידי המדינה.

המשרד מלווה את לקוחותיו בכל שלב משלבי הליכי המכרז וכן, בעת הצורך, בייצוגם בעתירות מנהליות שונות בתחום המכרזים (לרבות ייצוג עובדים בהליכים שעניינם מכרזים ממשלתיים או ציבוריים)  – הכל תוך מתן ליווי אישי ומקצועי ומתוך ניסיון רב שנים והיכרות מעמיקה עם תחום דיני המכרזים על מורכבות.