דירוג דנס 100 לשנת 2020

Untitled-3 (1)

גם השנה, דורג משרדנו כמשרד בולט בדירוג דנס 100 לשנת 2020 בתחום דיני העבודה. אנו מודים ללקוחותינו ולצוות משרדנו המסור.