אכיפה מינהלית - ליווי וייצוג

לצוות המשרד  התמחות בייצוג תאגידים  בהליכי אכיפה מנהלית בתחומי דיני העבודה השונים.

בכלל זה, מייצג המשרד את לקוחותיו בהליכי שימוע מנהליים בפני רשויות המדינה השונות (עיצום כספי על מעסיקים, הליכים מכוח חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, חוק עובדים זרים, חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם וכו'), הליכים פליליים, ערעורים על הליכים מנהליים ופליליים כאמור ובקשות לקבלת היתרים מגורמי האכיפה השונים (בקשות לקבלת היתר העסקה בשעות נוספות/ בעבודת לילה; בקשה להתיר פיטורי עובדת בהריון וכד').

במסגרת תחום האכיפה המנהלית, מעניק צוות המשרד שירות מקיף הכולל: ליווי וייעוץ שוטף, הכנת בקשות נלוות והגשתם, ייצוג בהליכים בפני הרגולטורים השונים וייצוג משפטי בערכאות השונות.

לצוות המשרד ניסיון נרחב גם בהגשת ערעורים על החלטות הרגולטורים השונים לבית הדין הארצי וכן בעתירות נלוות לבג"ץ.